Regulamin sklepu internetowego sobora.com.pl

 1. Słownik pojęć
  1. Sprzedawca – PPHU SOBORA , z siedzibą w Redzie przy ul. Parkowej 3, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Redzie pod nr 286 NIP: 588 000 40 26. REGON: 002859962
  2. Sklep SOBORA - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sobora.com.pl/shop/, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
  3. Klient - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
  4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego).
  5. Regulamin - niniejszy regulamin.
  6. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sklep internetowy SOBORA prowadzi sprzedaż towarów marki SOBORA za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.sobora.com.pl/shop/
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony sobora.com.pl/shop/   7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu.
  3. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji:    zamówienia przez strony sobora.com.pl/shop/ - prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego oraz potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie w link „Potwierdź zamówienie” znajdujący się e-mailu otrzymanym ze Sklepu po złożeniu zamówienia
  4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
   1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,
   2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym SOBORA za złożone zamówienie,
  5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 15:00).
  6. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
  7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 3. Ceny towarów i koszty dostawy
  1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym SOBORA są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
  4. Koszty dostawy na terenie Polski
   Realizacja wysyłki zamówienia w sklepie internetowym SOBORA odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz InPost.
   Wysyłka zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
   Rodzaj płatności Koszt przesyłki Darmowa dostawa od zamówienia powyżej
   Płatność przelewem lub za pośrednictwem płatności on-line (przedpłata) 20 zł 200 zł
   Płatność za pobraniem 29 zł 200 zł
   Wysyłka zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
  5. Rodzaj płatności Koszt przesyłki Darmowa dostawa od zamówienia powyżej
   Płatność przelewem lub za pośrednictwem płatności on-line (przedpłata) 17 zł 200 zł
   Płatność za pobraniem 26 zł 200 zł

   Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę wymienioną w kolumnie "Darmowa dostawa od zamówienia powyżej", opłata za dostawę zostaje pokryta przez sklep internetowy SOBORA, tzn. Klient nie ponosi żadnych kosztów przesyłki.
  6. Opłata za przesyłkę, którą ponosi Klient jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez sklep internetowy SOBORA na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
  7. Przesyłki są doręczane tylko i wyłącznie przez firmę kurierską DPD oraz InPost. Nie ma możliwości odbioru osobistego ani odebrania zamówienia złożonego w sklepie internetowym w salonie firmowym SOBORA.
 4. Czas realizacji zamówienia
  1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
  2. Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu przez Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
  3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).
  4. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem Kuriera firmy DPD, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00.
 5. Formy płatności
  1. W sklepie internetowym SOBORA za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
   1. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera firmy DPD (dotyczy tylko zamówień wysyłanych na teren Polski)
   2. Przelewem – na poniższy numer konta bankowego:
    Bank PeKaO S.A. o/Gdynia – za zamówienie złożone w PLN – nr konta 56 1240 1239 1111 0000 1642 6614
    Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu internetowego SOBORA.
 6. Reklamacja i gwarancja
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
  3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sklepu: PPHU SOBORA ., ul. Parkowa 3, 84-240 Reda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sobora.com.pl , marketing@sobora.com.pl
  4. Składając reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
  5. W związku ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedawcy:
   PPHU SOBORA
   ul. Parkowa 3
   84-240 Reda
   najlepiej z dopiskiem „Reklamacja”.
  6. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 7. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu dni), licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY do pobrania
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   1. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
   4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   6. dostarczania prasy,
   7. usług w zakresie gier hazardowych.
  3. W razie odstąpienia Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:
   PPHU SOBORA
   ul. Parkowa 3
   84-240 Reda
   najlepiej z dopiskiem „Zwrot”
  6. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  7. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy i otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  8. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
  9. Szczegóły zwrotów znajdą Państwo pod tym linkiem ZWROT .
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Składając zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
  3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
  5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. PPHU SOBORA Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
  3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sobora.com.pl/shop/ (w zakładce „Regulamin”).
  4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
  5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2013 roku.